Tag Archives: chỉnh nha hàm trên

【Cần Biết】Lưu ý khi chỉnh nha hàm trên

Niềng răng thường tiến hành trên cả hai hàm, Dẫu vậy trong một số hotline trường hợp đặc biệt vẫn hoàn toàn có thể thực hiện chỉnh nha răng hàm trên khi hàm trên có Các khiếm khuyết chắc chắn. Nhưng để ca niềng răng chỉnh nha này đạt kết quả bạn càn biết 3 điều sau đây:

1. Chi niềng răng hô hàm trên khi hàm dưới tương quan đúng chuẩn

Đối với chỉnh nha niềng răng, đề nghị đặt ra là sau khi kết thúc niềng chỉnh, cả Xem Thêm Tại Đây